Wednesday, April 9, 2008

Thuy Nga ParisBy Night DVD 92 -- Full dvd release download free

SPECIAL ANNOUNCEMENT
May 10 - 11, 2008
Knott's Berry Farm, California

Song Request Videos
Hi all,

This coming May, Thuy Nga will tape Paris By Night 92 at Knott’s Berry Farm in California. To add some excitement to the process, we are asking for your help in the selection of songs for the program. We would like for you to make a VIDEO RECORDING of yourself requesting your favorite song to be included in the program. This request can be made individually, as a pair, a group, or even a whole organization. Be creative and fun!!

Here are some details for this exciting project:

1. If the song you requested is chosen to be included in the program, we will play the video clip you made in the program itself prior to the actual performances. You may have a chance to be seen on a Paris By Night DVD!!

2. If the song you requested is chosen to be included in the program, ALL participants in the Song Request Video will receive the Paris By Night 92 DVD when it is released later this year.

3. If the song you requested is chosen to be included in the program, TWO tickets to the taping of Paris By Night 92 will be awarded (Please note: Regardless of how many people are involved in Song Request Video, only 2 tickets to the taping will be awarded).

4. Because the videos containing the chosen song requests will be played during the program and in the subsequent DVD, we are asking that all Song Request Videos be done by DV (Digital Video) Tape or DVD ONLY and then mailed out to us. Submitting the videos electronically will greatly reduce the quality of the videos.

5. All Song Request Videos should be received by MAY 3, 2008 (extended deadline)

6. Please include the following information when you send your Song Request Videos: Names of all participants, addresses, phone numbers, and emails

7. Send all Song Request Videos to:
THUY NGA
Attn: PBN 92 Video Requests
9295 Bolsa Ave.

Westminster, CA 92683

8. We’re anxiously awaiting these Song Request Videos from fans across the world. Remember to have some fun and be creative!!

9. A sample Song Request Video can be accessed here: http://www.youtube.com/watch?v=_0Eg7jFPjBUAMENDMENTS
1. Tape formats that can be used: Mini DV, DV Cam, Beta SP, DigiBeta, Beta SX, or DVD from any consumer camera. Just be sure it is NOT VHS tapes.
2. If you do not want to request songs, you may certainly just request singers (solos, duets, groups, etc). There is a very good chance that we will play these Singer Request Videos before the singer's performances if the videos are fun and exciting. However, these "SINGER ONLY" requests are NOT eligible for DVD and ticket awards.
3. You can talk or yell in your Video Requests, but please make it short and precise
4. You can request a particular song for a particular singer. But please understand that the same song may also be requested for another singer, or vice versa. In addition, that singer may have several other song requests as well. Also please understand that many factors have to be considered before assigning a singer a particular song.
5. Thank you for everyone's active participation in this process so far. We are all looking forward to the end product of this very exciting process.__________________________________________________________________________________________________________________________________


Video Yêu CầuKính thưa quý vị,

Vào đầu tháng năm 2008, Trung Tâm Thúy Nga sẽ trực tiếp thu hình Paris By Night 92 tại Knott’s Berry Farm, California. Để cho chương trình kỳ này càng thêm phong phú, chúng tôi kêu gọi quý khán thính giả và fans của Thúy Nga khắp nơi yêu cầu những ca khúc mình yêu thích bằng cách quay những lời yêu cầu của quý vị vào video, rồi gửi sang cho chúng tôi. Những lời yêu cầu này có thể của một cá nhân, một cập, một nhóm người, hoặc luôn cả một đoàn thể.

Sau đây là những chi tiết của Chương Trình Nhạc Yêu Cầu

1. Nếu ca khúc mà quý vị yêu cầu được tuyển vào chương trình, chúng tôi sẽ trình chiếu những video mà quý vị đã tự quay trước kia màn trình diễn của nhạc phẩm ấy. Có thể quý vị sẽ thấy hình ảnh của quý vị trên DVD của Thúy Nga!!

2. Nếu ca khúc mà quý vị yêu cầu được tuyển vào chương trình, chúng tôi sẽ gửi tặng DVD Paris By Night 92 (khi phát hành) cho tất cả những người tham gia trong Video Yêu Cầu của ca khúc đã được chọn.

3. Nếu ca khúc mà quý vị yêu cầu được tuyển vào chương trình, chúng tôi sẽ tặng 2 vé để quý vị tham dự chương trình trực tiếp thu hình Paris By Night 92 (Xin lưu ý: Nếu một nhóm người thực hiện Video Yêu Cầu cho ca khúc được chọn, chúng tôi cũng chỉ tặng 2 vé mà thôi).

4. Bởi vì những Video Yêu Cầu sẽ được trình chiếu trong chương trình và trên DVD Paris By Night, xin quý vị vui lòng chỉ thâu bằng cách DV (Digital Video) Tape hoặc DVD rồi gửi sang cho chúng tôi. Chúng tôi không thể nhận những video nào gửi qua internet được vì khi gửi qua internet, nó sẽ làm giảm đi chất lượng hình ảnh và âm thanh của video.

5. Thời hạn cuối để nhận được những Video Yêu Cầu sẽ là 3 tháng 5 năm 2008

6. Xin quý vị vui lòng kèm theo những chi tiết sau đây khi gửi video: Tên của tất cả những người đã tham gia trong cuộc yêu cầu ca khúc, địa chỉ, số phone, và email

7. Xin quý vị vui lòng gửi những Video Yêu Cầu đến:
THUY NGA
Attn: PBN 92 Video Requests
9295 Bolsa Ave.

Westminster, CA 92683

8. Chúng tôi mong đợi những lời yêu cầu của quý vị và tin chắc chúng tôi sẽ nhận được những Video Yêu Cầu đầy sáng tạo!!!

9. Xin quý vị vào đây để xem một Video Yêu Cầu để làm mẫu: http://www.youtube.com/watch?v=_0Eg7jFPjBUNo comments: